Regulamin 

§1.Rejestracja

1.Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

2.Osoby korzystające z aliasów BZYK.info tym samym zgadzają się z warunkami regulaminu zamieszczonymi poniżej. Aliasy BZYK.info mogą być używane dla celów prywatnych oraz komercyjnych.

3.Warunkiem korzystania z serwisu jest posiadanie dowolnej strony internetowej (w języku polskim) oraz konta poczty elektronicznej.

4.Użytkownik zakładający alias do witryny internetowej, musi być jej włascicielem.

§2.Użytkownik

1.Użytkownik nie może sprzedawać, dzierżawić ani wynajmować adresów.

2.Każdy użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę adresów w naszym serwisie, lecz do jednej strony może prowadzić maksymalnie 1 adres.

§3.Adresy

1.Nie wolno rejestrować następujących adresów:

- zawierających słowa publicznie uznane za obraźliwe

- prowadzących do konkurencyjnych serwisów aliasów

- obrażających, szkalujących w sposób ewidentny osoby trzecie

- nawołujących do nienawiści rasowej oraz przemocy na tle narodowościowym i etnicznym prowadzących do stron o tematyce rasistowskiej i/lub wykorzystujących symbolikę faszystowską.

- prowadzących do witryny zawierającej treści pornograficzne

- prowadzących do witryny mającej na celu kradzież danych, lub inne oszustwa.

2.Adres musi prowadzić do rzeczywistego adresu witryny, nie może prowadzić do innego aliasu, założonego czy to na BZYK.info, czy w innym serwisie oferującym podobne usługi.

3.BZYK.info zastrzega sobie prawo do kasowania nieużywanych aliasów oraz do usuwania kont użytkowników, którzy w jakiś sposób działają na szkodę serwisu i innych użytkowników.

4.BZYK.info zastrzega sobie prawo do usunięcia aliasu bez podania przyczyn oraz wcześniejszego powiadomienia użytkownika w przypadku, gdy:

- alias prowadzi do nieistniejącej witryny

- alias prowadzi do serwisu oferującego podobne usługi co serwis BZYK.info

- zawartość witryny, do której prowadzi alias jest niezgodna z polskim prawem, lub ma na celu kradzież danych, lub inne oszustwa

- witryna jest zaniedbana i jej zawartość nie była aktualizowana przez dłuższy okres czasu

- alias prowadzi do witryny z płatną odpłatnym dostępem do treści(np. za pomocą SMSa Premium rate.

- alias nie został aktywowany w ciągu 7 dni od momentu rejestracji

5.Nieużywane adresy będą kasowane. Administratorzy BZYK.info podejmują decyzje o tym czy dana subdomena funkcjonuje czy też nie. W przypadku jej usunięcia użytkownik może zostać o tym poinformowany e-mail'em.

§4.Reklama

1.Użytkownik rejestrujący się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dn. 18.07.2002 Dz.Ustaw nr 144 wraz z późniejszymi zmianami.

2.System BZYK.info zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wszelkich akcji reklamowych tj.

- możliwości wyświetlania reklam na stronach naszych użytkowników, co nie znaczy ze reklamy będą wyświetlane !

- malingu reklamowego do użytkowników BZYK.info

- możliwości wysłania masowego malingu do użytkowników z informacją o nowościach w systemie aliasów BZYK.info

3. BZYK.info nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.

§5.Dane osobowe

1.Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym BZYK.info użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

2.Użytkownik rejestrujący się w serwisie BZYK.info upoważnia administratorów BZYK.info do przetwarzania podanych przy rejestracji danych osobowych na podst. ustawy z dn.29.08.1997 Dz.Ustaw nr 133 wraz z późniejszymi zmianami, do celów statystycznych i marketingowych.

3.BZYK.info zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych użytkowników osobom trzecim.

§6.Odpowiedzialnosć

1.BZYK.info nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na witrynach naszych użytkowników oraz ew. szkody wynikłe z nieprawidłowego działania systemu BZYK.info.

3.W przypadku naruszenia prawa, serwis BZYK.info zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych użytkowników odpowiednim organom ścigania.

2.Użytkownik BZYK.info publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność.

§7.Pozostałe ustalenia

1.Wszelkie pytania, wątpliwości a także ewentualne problemy, które nie zostały rozstrzygnięte w regulaminie należy zgłaszać administratorowi.

2.Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów jest jednoznaczne z usunięciem konta, a w szczególnych przypadkach z pozbawieniem możliwości korzystania z systemu aliasów BZYK.info.

§8.Na koniec

1. BZYK.info zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez powiadomienia.

2.Rejestracja w serwisie oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 04.06.2007r.

Copyright © MEXYK All Rights Reserved. IP 54.80.8.44, czas 0,0232 sekund.
Powered byMEXYK